Historia

Zrekonstruowany w 2011 roku gród w Owidzu posadowiony jest na morenowym wzgórzu, na którym we wczesnym średniowieczu funkcjonował jeden z ważniejszych na Kociewiu grodów obronnych. Dominuje pogląd, że został on zbudowany na początku XI wieku, jednak część badaczy wskazuje, że owidzki gród mógł już istnieć w IX lub X wieku. Podczas najazdu Szwedów w połowie XVII w. (1655-1660) na owidzkim wzgórzu najeźdźcy rozbili swój obóz, dlatego też w świadomości mieszkańców miejsce to do czasów współczesnych funkcjonowało pod nazwą „Szwedzka Górka”.

Grodzisko Owidz - strona internetowa